Smich Hyen

by SMICH HYEN

/
  • Streaming + Download

    Includes high-quality download in MP3, FLAC and more. Paying supporters also get unlimited streaming via the free Bandcamp app.

      name your price

     

1.
2.
3.
4.

about

Smích Hyen:

Skulda - drums
Villi - guitar
Kristie - vocals
Tomek - bass
Maro - guitar

Many thanks go to Blum for recording and mixing,
Šaman for mastering, to Déé X Géé for the album covers,
design and for creating our very first logo since our first gigs
6 year ago and to everyone else who helped put this out.

Lärmo Records

credits

released July 20, 2017

tags

license

all rights reserved

about

SMICH HYEN Ostrava, Czechia

contact / help

Contact SMICH HYEN

Streaming and
Download help

Track Name: Minuty běží
Hodiny bijí a ty jsi v pasti života.
Kolem tebe samá tma, prázdnota.
Minuty běží a ty každý den žiješ v naději, že nejsi sám.
Potácíš se v tichu, které nekončí.
Čas běží na úkor života,
čas běží na úkor tebe.

Eng:

As Minutes Rush By

The clock is ticking while you are trapped in your own life
There is nothing but darkness and void around you
Minutes rush by and you live in the hope you are not alone
Staggering in never-ending silence
Time is racing against life
Time is racing against you
Track Name: Soudce nebo kat
Když oči jsou slepé,
musíme se dívat srdcem.
Držíme se za ruce,
přesto jsme sobě katy.
Víra leží v prachu.
Stavíme sny na ruinách,
jsme soudci bez zrcadel.
Sami lapáme po dechu.
Stavíme sny na ruinách
Zase a znova!
Jsme soudci bez zrcadel.
Když oči jsou slepé
Zase a znova!
Jsme soudci bez zrcadel.

Eng:

Judge Or Executioner

When our eyes are blind
We must to see with our hearts
Holding one hand out to each other
Hiding the hand which holds the knife
Belief lies in dust
Building our dreams on ruins
We are judges without mirrors
Catching our breath
Building our dreams on ruins
Again, and again
We are judges without mirrors
When our eyes are blind
Again, and again
We are judges without mirrors
Track Name: Když si koupím život
Utápíš se ve vlastní krvi,
plnými doušky piješ vlastní smrt.
Bojíš se nadechnout z plných plic,
bojíš se, abys nechcípnul.
Všude jen regály na výrobky,
značka fiktivního štěstí.
Draze vykoupená sleva, pocit jistoty.
Když si koupím život – dostanu druhý zdarma?
V den, kdy uvadne poslední květina,
spočítáme vteřiny do naší zkázy.
Pár sekund života pod oblohou smrti.

Eng:

If I Buy a Life

You are drowning in your own blood
Drinking your own death
You are afraid to inhale deeply
You are afraid to die
Everywhere there are shelves full of products
Brands of fictive happiness
Cut price, at what cost, false sense of security
If I buy a life – will I get one free?
When the last flower dies
We will count seconds to our demise
A few final moments of our lives under the dying sky
Track Name: Krmeni nejistotou
Ztraceni,
přitom spokojeni,
krmení nejistotou máme úsměv na tváři.
Ztraceni křičíme na hluché.
Dýcháme ve vakuu vzduch, co nikdy nebyl.
Kolem dokola utahuje se smyčka na sevřených rukou.
Nepřáteli jsme jen sami sobě.
Jsme živi z popela spálených srdcí.

Eng:

Fed By Insecurity

Lost without a care
Fed by insecurity
We have smiles on our faces
Lost, we shout at the deaf
In a vacuum, we breathe the air which never existed
Surrounded by ropes, binding our clenched hands
We are enemies to ourselves
Surviving on the ashes of burned hearts